Tuesday, August 3rd, 2021

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

กรกฎาคม 10, 2013 by  
Filed under กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ของอาจารย์ – บุคลากรการศึกษา / นักเรียน – นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ

ณ ลานกิจกรรม  ตึกจิตรพงษ์

  • วิทยาลัยจัดการประกวด งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ระดับอาจารย์-บุคลากรทางการศึกษา และระดับนักเรียนนักศึกษา
  • เผยแพร่ผลงานให้กับผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลาที่สนใจ

ผลงานสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม อาจารย์

•รางวัลชนะเลิศ ชุดการสอนเศรษฐกิจพอเพียง อ.นัยนา ทองทิพย์

  • •รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางภูมิปัญญาชาวบ้าน อ.ณัฐปฎิพัทธิ์ เสนารินทร์

•รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แผงวงจรสัญลักษณ์การเขียน FLOWCHART อ.ปิยนุช นิทัศน์

  • ผลงานสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นักเรียน-นักศึกษา

•รางวัลชนะเลิศ ไบโอดีเซล น.ส.จริยา ด่านลาบเจริญ

•รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นาฬิกาจากกระป๋องโค้กแฟนต้า น.ส.มาริสา สัญใจ น.ส.ปาริฉัตร อิ่มทรัพย์ น.ส.ฟาริดา พรรณนาสุระ น.ส.อารียา แซ่โอ้ว

•รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บ้านไม้ไอติม นายธิตพล สุวรรณเวียง นายนภดล เกิดเกตุปิ่น
ที่ใส่ของจากกล่องโฟม น.ส.เรียมสงวน เสนารักษ์

ผลงานนวัตกรรม นักเรียน-นักศึกษา

•รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ 2:1/3:1 น.ส.กนกวรรณ จานหนองเป็ด

•รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กล่องแสดงระบบปฏิบัติการตุ๊กแก น.ส.อรทัย เกษม นายนูวดี ชนะอภิสมัย, นายวสันต์ สุวรัตน์ นายปอนด์ ฮวดประดิษฐ์ นายสุทธิธีรกร โสดา

•รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กังหันพลังงานแสงอาทิตย์ นายชัยภัทร แก้ววิจิตร

IMG_3031 IMG_2951

ใส่ความเห็น